Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

6. 1. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s řadou partnerů vytvořilo strategii regionálního rozvoje po roce 2021 jako národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje. Hlavním smyslem SRR 21+ je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup k rozvoji, a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v odlišných územích, což povede k posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních rozdílů a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území. Strategie necílí na řešení všech problémů České republiky, ale zaměřuje se pouze na oblasti, ve kterých je vhodné uplatňovat specifické nástroje pro řešení potřeb území.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Všechny aktuality