Spuštění výzvy pro partnerská města

21. 7. 2022

Dovolte nám Vás informovat o spuštění výzvy pro partnerská města, členské státy a další organizace v období od července do září 2022 k vytvoření dvou nových tematických partnerství v rámci Městské agendy pro EU.

Městská agenda pro EU již dříve představila 14 tematických partnerství na městská témata, která byla ustanovena v Amsterodamském paktu. Aktualizace Městské agendy pro EU podle Lublaňské dohody přijaté v listopadu 2021 navrhuje vznik dvou nových tematických partnerství v roce 2022, jedno pro Udržitelný cestovní ruch a jedno pro Zelenější města.

Proto s Vámi sdílíme informaci o výzvě zaměřené na výběr partnerů, která je otevřena do 16. září 2022, 18:00 (SEČ). Přihlášku a další podrobnosti týkající se například oprávněných žadatelů, výběrového procesu a kritérií naleznete v anglickém jazyce online na:

• Web Futurium: Výzva pro partnery: Městská agenda pro Partnerství EU v oblasti zelenějších měst a udržitelného cestovního ruchu | Futurium (europa.eu)

• InfoRegio: Výzva pro partnery: Městská agenda pro Partnerství EU v oblasti zelenějších měst a udržitelného cestovního ruchu – Regionální politika – Evropská komise (europa.eu)

 


Spuštění výzvy pro partnerská města
Všechny aktuality