Sokolovsko uprostřed lázeňského trojúhelníku

7. 12. 2022

Představení případové studie ORP Sokolov pro podporu regionálně specifických aktivit v rámci SRR ČR 2021+

Sokolovsko, přesněji území obce s rozšířenou působností Sokolov, je součástí Karlovarského kraje, který je jedním ze tří strukturálně postižených krajů České republiky. Nachází se uprostřed známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Františkovy Lázně – Mariánské Lázně. Sokolovsko bylo v minulosti, na rozdíl od svého blízkého okolí, orientováno na těžbu a zpracování uhlí, které se těžilo na podstatné části území Sokolovska. Na tuto těžbu pak navazoval těžký a zpracovatelský průmysl. V důsledku ukončení těžby uhlí a s tím spojeného navazujícího průmyslu, začal dříve prosperující region ztrácet ekonomicky a následně i sociálně. To se později projevilo v širším okolí regionu Karlovarského kraje. Sokolovsko je jedním ze tří území obcí s rozšířenou působností, které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vymezilo jako Hospodářsky a sociálně ohrožená území v Karlovarském kraji. Zpracovaná případová studie podrobně rozvádí a analyzuje dopady na území obce s rozšířenou působností Sokolov a jeho občany.

Sokolovsko uprostřed lázeňského trojúhelníku

Soubory ke stažení

Všechny aktuality