Seminář dne 23.1.2024 Zapojení „malých“ subjektů do procesu spravedlivé transformace Příklady dobré

13. 12. 2023

Cílem semináře je představit příručku příkladů dobré praxe zaměřenou na vybrané oblasti důležité pro proces spravedlivé transformace, které mohou sloužit jako inspirace pro další rozvoj a také přípravu projektů. Na tomto semináři se zaměříme na téma zapojení malých subjektů s omezenými zdroji do procesu transformace. Těmi mohou být jak menší obce, tak také neziskové organizace i malé a střední podniky. Součástí semináře bude představení dvou vybraných konkrétních příkladů dobré praxe samotnými realizátory těchto projektů a také informace o aktualitách z programů OP Spravedlivá transformace a RE:START. Akce je určena zejména zástupcům veřejného a neziskového sektoru.


Datum konání: 23. ledna 2023, 9:30 – 12:30
Místo konání: místnost A218, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary

Více informací a odkaz na registraci naleznete v letáku.

Seminář dne 23.1.2024  Zapojení „malých“ subjektů do procesu spravedlivé transformace Příklady dobré

Soubory ke stažení

Všechny aktuality