Schválení Aktualizace strategického rámce RE:START

19. 6. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že vládou ČR byly dne 12. června 2024 schváleny tyto dokumenty, které byly prezentovány a projednávány na jednáních Regionálních stálých konferencí Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje: 

Usnesením č. 390 byla schválena Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje včetně přílohy Aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce.

Usnesením č. 396 byla schválena Zpráva o realizaci opatření souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.


Schválení Aktualizace strategického rámce RE:START
Všechny aktuality