ROP - revitalizace národních kulturních památek a památek UNESCO

30. 5. 2023

Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě z programu IROP, která je zaměřena na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Například je možné z výzvy financovat modernizaci návštěvnických center a expozic, vybudování a opravou parkovišť či parků, nebo zabezpečení a ochranu památek.

Žadatelem může být vlastník památky či subjekty s právem hospodaření. Nelze podpořit takové památky, které již byly podpořené v předchozím období (netýká se plánované výzvy pro ITI).

Výzvy jsou celkem dvě, přičemž výzva 51 je určena přímo pro projekty na území méně rozvinutých regionů. Více informací naleznete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 51. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (MRR) (mmr.cz)


ROP - revitalizace národních kulturních památek a památek UNESCO
Všechny aktuality