Průzkum Ministerstva pro místní rozvoj ČR k dotačnímu titulu Demolice budov v SVL

10. 8. 2020

Průzkum Ministerstva pro místní rozvoj ČR k dotačnímu titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Věnujte 5 minut svého času a vyplňte dotazník, s termínem do 31.8.2020.

Děkujeme za spolupráci!

Odkaz na dotazník:

https://www.click4survey.cz/s4/36489/6b5e79eb
Průzkum Ministerstva pro místní rozvoj ČR k dotačnímu titulu Demolice budov v SVL
Všechny aktuality