Případová studie ORP Kraslice

27. 2. 2023

Kraslicko, je území, vymezené hranicí správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kraslice, je součástí Karlovarského kraje, jednoho ze tří strukturálně postižených krajů České republiky. Toto území je jednou ze tří oblastí, které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vymezilo jako Hospodářsky a sociálně ohrožené území v Karlovarském kraji (HSOÚ).
 

Správní obvod ORP Kraslice je v současné době z hlediska rozlohy druhým nejmenším obvodem a z hlediska počtu obyvatel dokonce nejmenším a také nejméně zalidněným odbodem v Karlovarském kraji.
A přitom toto území s bohatou historií zaměřenou převážně dolování mědi, olova a cínu a na textilní průmysl a výrobu hudebních nástrojů patřilo v 16. století k nejlidnatějším regionům v Čechách.


Střetává se zde malebné místo k žití s nádhernou přírodou a velmi cenným územím z hlediska ochrany přírody na jedné straně a hospodářsko-sociálními problémy jako například odliv obyvatel, vysoká míra nezaměstnanosti, trend zvyšujícího se stárnutí obyvatelstva, nižší úroveň vybaveností služeb a zařízení v oblasti sociální péče, zdravotnictví, školství a kultury či nízká vzdělanost obyvatelstva na straně druhé.


Vše je dáno především špatnou dopravní dostupností území, neexistencí napojení na tranzitní mezinárodní dopravu a příhraniční polohou s nízkým podílem výrobních ploch v území.
Kraslicko je známé především pro možnosti rekreace – zimní rekreace v lyžařských areálech Bublava, Stříbrná a Kraslice a mimo zimní sezónu je hojně navštěvováno pro atraktivní cyklistické a turistické trasy a velkým množstvím zejména přírodních a také kulturních hodnot.

Zpracovaná případová studie podrobně rozvádí a analyzuje dopady na území obce s rozšířenou působností Kraslice a jeho občany.


Případová studie ORP Kraslice je souborem přiloženým k této aktualitě.


Případová studie ORP Kraslice

Soubory ke stažení

Všechny aktuality