Pakt pro rozvoj venkova ČR

17. 1. 2023

Rádi bychom Vás informovali o národní iniciativě Pakt pro rozvoj venkova ČR, která má pomoct dosahovat cílů rozvoje venkova ČR. Tato iniciativa vznikla u kolegů na oddělení rozvoje venkova.

Cílem je podpořit venkov, zatraktivnit jej nejen pro bydlení, ale také práci, podnikání a jako cíl cestovního ruchu. Podpořit iniciativu mohou aktéři širokého spektra, od zástupců státní správ a samospráv, až po samotné obyvatele venkova, kteří chtějí:

•       vytvořit silný společný hlas všech aktérů rozvoje venkova;

•       propojit s dalšími aktéry rozvoje venkova na všech úrovních;

•       poskytnout informace a přispět k dosažení společných cílů při rozvoji venkova.

 

Více informací naleznete zde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - PAKT PRO ROZVOJ VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY (mmr.cz)


Pakt pro rozvoj venkova ČR
Všechny aktuality