Otevření výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-02 s uzávěrkou 26. 4. 2022

24. 1. 2022

Představujeme Vám sadu výzev z programu Horizont Evropa, které se týkají mise „Klimaticky neutrální a chytrá města“.

Výzvy jsou dostupné na této stránce. Základní informace o nich jsou také k dispozici zde.

Horizont Evropa je klíčový program EU sloužící k financování výzkumu a inovací. Pomíhá v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posiluje konkurenceschopnost a růst EU. Program usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik EU při řešení globálních výzev.

Otevření výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-02 s uzávěrkou 26. 4. 2022
Všechny aktuality