ONLINE: Diskuzní fórum pro obce a města

2. 6. 2021

Vážení,

dovolte mi pozvat Vás jménem agentury CzechInvest na cyklus akcí s názvem Diskuzní fórum pro zástupce měst a obcí. Na třech setkáních, které se uskuteční online 15. června, 17. srpna a 12. října, budete mít unikátní možnost diskutovat a inspirovat se zkušenostmi kolegů napříč Českou republikou. Postupně se budeme věnovat tématu regenerace brownfieldů v obcích, strategickému plánování a také podpoře kulturních a kreativních průmyslů.

Získejte a předejte cenné rady a tipy z praxe! Nechte se motivovat nebo sdílením svého příběhu motivujte ostatní!

Pozvání na první Diskuzní fórum přijal pan Petr Kozel, ředitel Valašskoklobouckého podnikatelského centra, které je příkladem úspěšně revitalizovaného brownfieldu. Řeč však nebude pouze o regeneraci brownfieldů pro účely podnikání. Těšit se můžete také na další zkušenosti z oblasti přípravy, realizace i financování brownfieldových projektů.  

Téma č. 1: Brownfieldy – příležitosti a rizika

15. června 2021 | 9:00–10:30

REGISTRACE: Diskuzní fórum pro obce a města Brownfieldy – příležitosti a rizika (office.com)

Téma č. 2: Strategické plány a jejich realizace

17. srpna 2021 | 9:00–10:30

REGISTRACE: Diskuzní fórum pro obce a města Strategické plány a jejich realizace (office.com)

Téma č. 3: Kulturní a kreativní průmysly – aktivity na úrovni obcí

12. října 2021 | 9:00–10:30

REGISTRACE: Diskuzní fórum pro obce a města Kulturní a kreativní průmysly (office.com)

Každá z akcí bude mít obdobný harmonogram. Úvod věnujeme krátkému odborném vstupu na příslušné téma. Navazovat bude představení příkladů dobré praxe z vybraných měst a obcí, které Vám přiblíží možná témata k diskuzi. Stěžejní částí pak bude řízená diskuse v menších skupinách účastníků, které poskytnou prostor pro efektivní sdílení a výměnu zkušeností. Fórum bude zakončeno shrnutím hlavních výstupů z diskusí.

  • Diskuze proběhne online formou. Účast je bezplatná.
  • Na každou akci je třeba samostatná registrace.
  • Registrace na jednotlivá setkání bude ukončena vždy dva dny před danou akcí.

·         Odkazy a pokyny k připojení Vám budou e-mailem zaslány den před akcí.

Pro více informací nás kontaktujte na karlovyvary@czechinvest.org.

Budeme se těšit na virtuální setkání.


ONLINE: Diskuzní fórum pro obce a města

Soubory ke stažení

Všechny aktuality