Modernizační fond se rozjíždí na plno!

26. 4. 2021

Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále cenově dostupné teplo. Modernizační fond se tak zařadil na první příčku evropských dotačních nástrojů, které jsou na národní úrovni již připravené a mohou začít vyhlašovat první výzvy a přijímat žádosti!

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=152


Modernizační fond se rozjíždí na plno!
Všechny aktuality