Konference Podnikatelská regionální správa – Územní soudržnost prostřednictvím otevřených inovací

21. 10. 2022

Rádi bychom Vás upozornili na plánovanou konferenci s názvem Podnikatelská regionální správa – Územní soudržnost prostřednictvím otevřených inovací, který se uskuteční při příležitosti českého předsednictví v Radě EU v termínu 7. – 8. 12. 2022 v Kongresovém centru v Praze.

Jak vyplývá z názvu konference, program bude zaměřen na inovace a “podnikatelskou regionální správu“, což je nový termín zavedený v rámci programu ESPON. Jde o schopnosti regionů jednat jako podnikatelé usilující o sociální a environmentální přínosy pro svou komunitu, navazovat silnější vazby na meziregionální společenské inovace a přinášet nové příležitosti pro své regionální trhy.

Na téma se zaměřila nejnovější studie výzkumu programu ESPON, kterou si nechalo zpracovat české předsednictví v Radě Evropské unie a jejíž závěry budou na akci prezentovány.

Konference bude fórem pro diskusi otázek spojených s Novou evropskou inovační agendou a s využitím evropských fondů pro transformaci regionálních ekonomik v zájmu společnosti. Bude přínosem pro všechny regionální a místní orgány, které se snaží získat přístup k prostředkům ze strukturálních fondů (ESIF), Fondu pro obnovu a odolnost (RRF), Fondu spravedlivého přechodu (JTF) a nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa a efektivně je investovat.

Konference je také místem pro hledání a rozšíření praxe podnikatelské regionální správy obsažené v řadě politických procesů a iniciativ (Partnerství pro regionální inovace, Strategie RIS3 pro Cíle udržitelného rozvoje – SDG, Entrepreneutial Discovery Process neboli podnikatelské objevování nových příležitostí, Otevřená správa, Inovace ve veřejné správě), které podporují šíření společenských inovací ve státech a potažmo v regionech.

Konferenci zahájí osobně ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš a online Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež a  v dalších panelech vystoupí zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu o obchodu, představitelé programu ESPON, zástupci EK, JRC, OECD a jiných mezinárodních institucí, nebo uznávaný ekonom a autor Strategie inteligentní specializace prof. Ricardo Hausmann a prof. Dominique Foray, duchovní otec konceptu inteligentní specializace a jeho použití ve veřejných politikách.

Součástí programu bude i večerní společenská akce v Národním technickém muzeu v Praze, jehož prostory budou bezplatně vyhrazeny účastníkům konference ESPON. V průběhu večera vystoupí houslový virtuos Jaroslav Svěcený v doprovodu Lucie Tóth a bude představena malá kulinářská show.

Registrace na akci je možná do 8. 11. 2022 a probíhá ve dvou krocích – zájemce se nejprve předregistruje na základním formuláři  a následně během několika dnů obdrží oficiální pozvánku z akreditačního systému. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte nás, prosím.

Při příchodu na akci bude každému účastníku přidělena akreditační badge, která je podmínkou pro vstup jak na samotnou akci, tak na večerní společenskou akci.

Registrační formulář, podrobný program a další detailní praktické informace o akci naleznete na webových stránkách programu ESPON.Konference Podnikatelská regionální správa – Územní soudržnost prostřednictvím otevřených inovací
Všechny aktuality