Karlovarský kraj hostil dva workshopy ke spravedlivé transformaci

9. 5. 2023

Ve dnech 24. a 25. 4. 2023 proběhly na Krajském úřadě Karlovarského kraje workshopy „SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE UHELNÝCH REGIONŮ A KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU“ pro veřejný a pro soukromý sektor.
Nevyhnutelná proměna uhelných regionů je spojená s finanční podporou, která má napomoci ekonomicky i sociálně vyvážené transformaci. Tento workshop nabídl účastníkům přehled nejaktuálnějších zdrojů financování, ale také konzultaci jednotlivých kroků designu, přípravy i realizace projektů, jež zajistí potřebný dopad v území. Součástí prezentace byly reálné ukázky úspěšných projektů.
 

Workshopy byly zaměřeny na tyto oblasti:
Operační program Spravedlivá transformace (OPST) -  je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Evropské unie do roku 2050.
Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (Strategie RE:START) - je vládní strategií hospodářské přeměny dlouhodobě ekonomicky a sociálně znevýhodněných regionů ČR. Strategie RE:START se promítla i do přípravy Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT), který byl podkladem pro Program Spravedlivá transformace. Činnost výkonného týmu RE:START je v období 01/2023 – 12/2028 je podporována EU a zaměřuje se na činnost spojenou s aktivitami vedoucími k podpoře transformace tzv. uhelných regionů.
Podpora implementace Fondu pro spravedlivou transformaci (Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic) – v České republice se jedná o název projektu zaměřeného na posílení institucionální a administrativní kapacity při implementaci tohoto fondu, zejména jeho prvního pilíře. Součástí asistence je průzkumné šetření, organizace informačních a vzdělávacích akcí, přenos dobrých praktik a další aktivity. Projekt trvá celkem 20 měsíců, tedy do června roku 2024.
Podpora českým orgánům při zlepšování jejich schopnosti realizovat projekty v rámci III. pilíře - Společnost PwC byla v ČR pověřena DG REGIO úkolem podporovat Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) při využívání PSLF v JTM, poskytovat poradenství při posuzování vhodného projektu pro III. pilíř JTM a poskytovat přímou poradenskou podporu omezenému počtu vybraných projektů. Blending grantů a finančních nástrojů vyžaduje kombinaci nástrojů a aktivit, které povedou ke včasnému dodání výsledků pro MŽP i tři české JT regiony a umožní jejich efektivní realizaci.

 

Následně se workshop přesunul do Ústí nad Labem, kde se konal na konci měsíce dubna.


Karlovarský kraj hostil dva workshopy ke spravedlivé transformaci
Všechny aktuality