IROP - Výzva Zelená infrastruktura

13. 3. 2023

Z programu IROP se chystá výzva na podporu zelené infrastruktury. Výzvy jsou celkem 3, pro náš kraj (méně rozvinutý region) je určena výzva č. 63. Dotace lze využít na výsadbu stromů, hospodaření se srážkovou vodou, kašny, zasakovací dlažby, krmítka, budky, útočiště pro ostatní živočichy nebo také na prvky sloužící k zachování biologické rozmanitosti. Více podrobností najdete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR) (mmr.cz)

 

Pokud byste měli zájem, můžete se přihlásit na online seminář pro žadatele v této výzvě. Na seminář je potřeba se zaregistrovat a to můžete učinit na tomto odkazu (do 29.3.2023):

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář pro žadatele - 63., 64. a 65. výzva IROP Zelená infrastruktura - 30. 3. 2023 (mmr.cz)


IROP - Výzva Zelená infrastruktura
Všechny aktuality