Interreg Europe - 2. výzva pro předkládání projektových žádostí

25. 10. 2022

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva programu. Žadatelé budou mít možnost přeložit svůj projektový záměr až do 9. června 2023. V rámci výzvy budou otevřeny všechny tematické oblasti programu.

S cílem připravit žadatele na 2. výzvu, bude program pořádat řadu online webinářů, které představí podmínky výzvy s důrazem na jednotlivé tematické oblasti. Zájemci si budou moci vybrat mezi 4  webináři, které, kromě představení daného tématu, umožní i networking s partnery napříč EU, prezentaci vlastních projektových záměrů a najít projektové partnery. Webináře se zaměří na oblast inovací a inteligentních řešení, sociální problematiky a vzdělávání, zelených řešení a oblast dopravní dostupnosti a lepší institucionální správy. Více informací o plánovaných akcí najdete na stránkách programu. Níže najdete termíny a odkazy na jednotlivé webináře:

Inovativní a inteligentní řešení (15. listopadu, 10:00 – 12:00)

Pro zájemce o oblast výzkumu a vývoje, inovace, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, digitalizace a dalších chytrých řešení. >>>>

Sociální problematika (17. listopadu, 10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast vzdělávání, sociální inkluze, zdravotní péče, kultura a turistický ruch. >>>>

Zelená řešení (29. listopadu, 10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast energetiky, klimatických změn, vodohospodářství, oběhové hospodářství, životní prostředí a biodiverzita. >>>>

Lepší regionální správa, dostupnost a Evropa blíže občanům (1. prosince, (10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast udržitelné mobility, regionální a městská správa a strategické plánování. >>>>


Interreg Europe - 2. výzva pro předkládání projektových žádostí
Všechny aktuality