Interreg DANUBE - otevření výzvy Seed Money Facility

4. 12. 2023

Dne 27. listopadu 2023 otevřel program Interreg Danube jednokolovou výzvu k předkládání záměrů v rámci podpory projektů vhodných pro další financování z programů EU. Žadatelé mohou předkládat projektové záměry nejpozději do 29. března 2024.

Cílem výzvy Seed Money Facility je nastartovat inovativní nápady a usnadnit vývoj projektů a připravit je tak, aby později mohly získat financování z jiných programů EU. Témata vhodná pro projekty jsou vymezena na základě Podunajské makrostrategie (dále EUSDR) a jsou v souladu s jejími 12 prioritními oblastmi – jednotlivá témata jsou blíže rozpracována na webových stránkách EUSDR.
Rozpočet výzvy je 3,6 mil. EUR a maximální částka, kterou projektový návrh může získat je
100 000 EUR příspěvku EU. Realizace projektu je stanovena na 12 měsíců.
 
Projekt je postaven na 3 povinných výstupech:
  • Zpráva o aktuálním stavu v řešené oblasti
  • Workplan budoucího projektu
  • Analýza zdrojů financování budoucího projektu a plán po dokončení projektu
Bližší informace a klíčové materiály k probíhající výzvě naleznete na webových stránkách programu Interreg DANUBE.
 
Dne 7. prosince 2023 proběhne k SMF výzvě informační webinář v angličtině, na který je možné se registrovat na odkazu zde.


Interreg DANUBE - otevření výzvy Seed Money Facility
Všechny aktuality