Informace o nově vyhlášených výzvách z fondů EU

7. 11. 2022

Dovolte nám Vás informovat o nově vyhlášených nebo v blízké době vyhlášených výzvách z operačních programů EU:

OPZ+ - 3.11.2022 vyhlášena výzva „Integrované územní investice – zaměstnanost“ (DotaceEU - Integrované územní investice - zaměstnanost (1) )

IROP – 3.11.2022 vyhlášena výzva „ Sociální bydlení“ ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 38. výzva IROP - Sociální bydlení (ITI) - SC 4.2 (MRR, PR) (mmr.cz) )

OP JAK – 3.11.2022 vyhlášena výzva „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů“ ( Výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů – OP JAK )

Plánované na listopad 2022:

eGovernment a Kybernetická bezpečnost ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )

Telematika pro veřejnou dopravu ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )

Sociální služby ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )

Střední školy ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021-2027 (mmr.cz) )


Informace o nově vyhlášených výzvách z fondů EU
Všechny aktuality