Informace ExchangeEU

6. 1. 2022

ExchangeEU je výměnný program pro regiony uhlí, lignitu, rašeliny a ropné břidlice (coal+), které procházejí transformací v EU. Poskytuje příležitost pro setkání mezi dvěma účastníky s cílem vytvořit dlouhodobá propojení, která mohou urychlit přechod na čistou energii v různých regionech EU.

Z každého regionu coal+ se vyzývají zúčastněné strany z nejrůznějších prostředí (například regionální a místní orgány, rozvojové nebo energetické agentury, nevládní organizace, odbory, sdružení, podniky a akademická obec), aby se přihlásily. Na participaci je možno se přihlásit do 31.1.2022.

Více informací zde:  Výměnný program uhelných regionů EU (europa.eu)


Informace ExchangeEU
Všechny aktuality