Infoden ke 2. výzvě u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE

3. 2. 2023

Koncem loňského roku byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE.

Zanedlouho, v průběhu měsíce března, budou vyhlášeny další výzvy těchto programů – již druhé v pořadí.

Při této příležitosti byl na 3. března (pátek) připraven společný Infoden, kde budou zájemcům představeny potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.

Registrovat se můžete prostřednictvím národní webstránky dotací, když otevřete „Novinku“ ať už pod programem:

-       INTERREG EUROPE anebo

-       Interreg CENTRAL EUROPE

Do současného světa programů nadnárodní a meziregionální EÚS Vás uvede i nově zpracovaný Interreg Newsletter. V článku naleznete i link, kde se můžete registrovat k odběru dalších vydání.


Infoden ke 2. výzvě u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE
Všechny aktuality