III. pilíř mechanismu spravedlivé transformace

18. 8. 2023

Úvěr z programu Úvěr s dotací EK je určen pro kraje, města, obce a jimi zřizované instituce ze strukturálně postižených krajů na financování infrastrukturních projektů.


CO LZE Z ÚVĚRU F INANCOVAT
investice do obnovitelných zdrojů energie a zelené a udržitelné mobility, včetně podpory zeleného vodíku, sítě dálkového vytápění, veřejný výzkum, digitalizace a environmentální infrastruktura pro inteligentní, nakládání s odpady a vodou, udržitelná energie, energetická účinnost a integrační opatření, rekonstrukce a přestavby budov, obnova a regenerace měst, přechod na oběhové hospodářství, obnova a dekontaminace půdy a ekosystémů, zvyšování vzdělání a rekvalifikace, odborná příprava, sociální infrastruktura, včetně pečovatelských zařízení a sociálního bydlení

PRO KOHO JE U RČEN
pro kraje, města, obce a jimi zřizované instituce ze strukturálně postižených krajů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský)

III. pilíř mechanismu spravedlivé transformace

Soubory ke stažení

Všechny aktuality