HSOÚ - Podpora rozvoje regionů 2019+

19. 4. 2023

Rádi bychom s Vámi sdíleli informaci z MMR:

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravilo-temer-2,4-miliardy-korun-na-rozvoj

 Informace se týká změny programové dokumentace pro výzvy z programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Změna dokumentace spočívá především ve změně hodnotících kritérií, zejména zvýšení bonifikace žadatelů z menších obcí a HSOÚ + nové kritérium (projektový záměr vložený do ISPZ a jeho bodová bonifikace).

Z tiskové zprávy:

„Prostředky by měly směřovat prioritně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, ale o podporu mohou žádat obce z celé ČR. Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů. Celková alokace výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je téměř 2,4 mld. korun.“

Žádosti o dotaci bude MMR přijímat od 2. května do 5. června 2023. Schválené projekty by měly být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2024.

Je to taková konkrétní vlaštovka od MMR pro podporu HSOÚ (hospodářsky a sociálně ohrožených území).

Pokud budete mít jakékoliv další otázky k výše uvedenému programu, směřujte je na tento web, nemáme k dispozici další podrobnosti, než jsou publikované zde: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023


HSOÚ - Podpora rozvoje regionů 2019+
Všechny aktuality