Národní plán obnovy: 100% dotace na projektovou přípravu

19. 2. 2024

Ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky si Vás dovolujeme upozornit na vyhlášené výzvy z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.3 „Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU“. Centrum pro regionální rozvoj žadatelům nově nabízí konzultace k dotačním možnostem z Národního plánu obnovy. Konkrétně se jedná o subkomponenty 4.1.3 NPO zaměřené na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU, a to výzvy č. 2 (velké projekty), č. 3 (příprava malé projekty) a č. 4 (podpora předložených projektů).

Podrobnější informace lze získat na pobočce Centra pro regionální rozvoj České republiky - Územní odbor IROP pro Karlovarský kraj; kontakt: Ing. Lenka Kyrianová, ředitelka; email: lenka.kyrianova@crr.cz , mobil: +420 731 644 330, nebo přímo formou dotazu do Konzultačního servisu Centra pro regionální rozvoj ČR. Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu. Přínosem pro uživatele systému je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě.

Výzvy byly vyhlášené dne 12. 2. 2024.

Podporované aktivity:

  • prořízení projektové dokumentace (arch. Studie, projekt pro ÚR/SP…);
  • příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb;
  • studie stavebně technologického řešení (vč. systémů s vlivem na energetickou náročnost budov);
  • studie proveditelnosti;
  • realizace arch. Soutěže;
  • příprava smluv typu PPP a EPC.

 Podmínky:

  • Stavba musí být zrealizovaná do 10 let od pořízení PD (neplatí pro studie a arch. soutěže).

Bližší informace naleznete v článku „Poradíme vám, jak získat finanční podporu z NPO pro vaše investiční projekty“.


Národní plán obnovy: 100% dotace na projektovou přípravu
Všechny aktuality