Byla vyhlášena výzva na Strategické projekty OPST Karlovarského kraje

14. 11. 2022

Dovolte nám Vás informovat, že dnešním dnem byla vyhlášena výzva na strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj!

Výzva je vyhlášena za účelem poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategických projektů. Je určena pro žadatele, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu přiznaného Regionální stálou konferencí Karlovarského kraje.

Výzva včetně veškerých příloh je ke stažení na webových stránkách www.opst.cz

https://opst.cz/dotace/1-vyzva/


Byla vyhlášena výzva na Strategické projekty OPST Karlovarského kraje
Všechny aktuality