Aktuální informace z webináře s EK k přípravě projektů velkých podniků do FST

8. 3. 2021

Aktuální informace z webináře s EK k přípravě projektů velkých podniků do Fondu pro spravedlivou transformaci. U projektů velkých podniků bude požadována analýza vlivu projektových záměrů na zaměstnanost. MMR by mělo připravit základní rámec, který by tato analýza měla pokrýt. Základní přístup je nastíněn níže, v průběhu několika dní by měla být k dispozici souhrnná informace tj. ve větším detailu., jak přistoupit k řešení této problematiky. Pro upřesnění z jakých předpokladů MMR a MŽP budou vycházet jsou níže uvedeny základní otázky a body.

S ohledem na celkový posun harmonogramu dostupnosti jednotných informací, MMR bude ze strany velkých podniků očekávat průběžné předkládání jak, navrhovaných produktivních investic, tak i k nim průběžně dopracovávané analýzy – v termínu do konce března 2021. Je také potřeba se připravit na to, že témata budou veřejně projednávána – v rámci Transformační platformy a při diskuzích s EK.

Analýza by měla věrohodně prokazovat, že dojde ke ztrátě většího počtu pracovních míst než kolik by bylo vytvořeno v případě absence investice. Tj. je nutné prokázat, že např. malé a střední podniky nejsou schopné vytvořit dostatek pracovních míst apod. Na analýzu je potřeba se dívat z celkového pohledu trhu a nikoliv jen z pohledu jednoho velkého podniku jako takového.

Příklady otázek na které by měla analýza odpovídat. Jedná se pouze o orientační představu!

1) kolik vytvoří produktivní investice pracovních míst?

2) co se stane s trhem, pokud produktivní investice nebude realizovaná? (je např. investice zásadní pro fungování celého trhu, umožní vznik či rozvoj malých a středních podniků, které budou navázány na produktivní investici velkého podniku atd.)

3) proč musí stejnou investici realizovat jen velký podnik?

Kromě toho u produktivní investice musí být jasné:

- jak zapadá do transformačního procesu celého kraje

- jak přispívá k posunu k uhlíkově neutrální ekonomice v roce 2050 a odpovídajícím environmentálním cílům

- že nevede k přemístění provozu z jiného státu Evropského hospodářského prostoru

Důležité je dodat, že tyto podmínky platí jen pro produktivní investice. Pokud se projekt zaměřuje např. na investici do výzkumu, rekvalifikací pro pracovníky podniku apod., nejde o produktivní investici.


Aktuální informace z webináře s EK k přípravě projektů velkých podniků do FST
Všechny aktuality