Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Návrh OP pro roky 2021 - 2027

 Řídící orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/

Zprostředkující subjekt

Agentura pro podnikání a inovace - příspěvková organizace MPO (API)

Zaměření

Prioritní osa 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Prioritní osa 3: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Prioritní osa 4: Efektivnější nakládání se zdroji

Prioritní osa 5: Rozvoj digitální infrastruktury

Alokace

2,608 mld. EUR (cca 67,8 mld. Kč)