Vyhlášení 5. veřejné soutěže TAČR - programu ÉTA – společenskovědní výzkum

9. 9. 2020

V rámci programu ÉTA byla vyhlášena 5. veřejná soutěž pro uchazeče z řad podniků a výzkumných organizací.

TERMÍNY

Termín vyhlášení veřejné soutěže 2.9. 2020

Soutěžní lhůta 3.9. -15. 10. 2020

Vyhlášení výsledků VS nejpozději 31. 3. 2021

Zahájení řešení nejdříve od 1.4. 2021

Zahájení nejpozději od 1.7. 2021

Min. délka projektu 12 měsíců

Max. délka projektu 33 měsíců (do 12/2023)

 

FINANCE

Výše alokace na 5. VS 250 mil. Kč

Max. částka podpory na projekt max. 8 mil. Kč

Max. intenzita podpory na projekt 80 % (spoluúčast z vlastních zdrojů, vyjma další účelové p.)

 

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Osobní - mzdy, platy, odvody, příspěvky, odměny, náhrady, stipendia

Investice - NE

Subdodávky - max. 20 % z celkových uznaných nákladů na služby výzkumné povahy

Přímé náklady - ochrana IPR, pořízení, provoz a odpisy majetku, cestovní náklady

Nepřímé náklady - a)Full cost; b) Flat rate 25 %

 

V této veřejné soutěži je stanovena specifická alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj (RE:START), a to v celkové výši 20 mil. Kč. Z této alokace budou podpořeny ty návrhy projektů, ve kterých bude mít hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří výše uvedených krajů a které budou doporučeny k podpoře.

 

Seznam tematických preferencí vybraných aplikačních garantů jsou: https://www.tacr.cz/dokumenty/tematicke-preference-vybranych-aplikacnich-garantu

Ve vazbě na Výzvu 21. stol. Definovalo MMR – oddělení RE:START tyto priority:

  • Zvyšování odpovědnosti za vlastní zdraví občana a lepší přístup ke kvalitnějším službám zdravotnického systému (vč. balneologie)

  • Podpora podnikání a zaměstnanosti prostřednictvím kariérového poradenství, rozvoje podnikavosti a měkkých kompetencí a adaptace regionu na Průmysl 4.0

  • Sociální stabilizace v oblasti sociálního vyloučení, exekucí, a podpora sociální práce a péče o životní styl občana

 

Bližší informace jsou: https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/pata-verejna-soutez/

Vyhlášení 5. veřejné soutěže TAČR - programu ÉTA – společenskovědní výzkum
Všechny aktuality

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.