Vyhlášení 4. veřejné soutěže Théta (TA ČR)

12. 2. 2021

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Návrhy projektů podpořené v této veřejné soutěži by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech:

·         Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

·         Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

·         Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

Soutěž je určená pro výzkumné organizace a podniky.

·         Soutěžní lhůta: začíná 11. 2. 2021 a končí 12. 5. 2021

·         Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 10. 2021

·         Začátek realizace: nejdříve leden 2022 a nejpozději únor 2022

·         Délka realizace: PP1 a PP2 - 12–48 měsíců; PP3 - 36–48 měsíců

Celková alokace je stanovena ve výši 645 mil. Kč z níž 8 % ve výši 51,6 mil. Kč je navíc určeno v rámci specifické alokace pro MSK, KVK a ÚK – dle níže uvedeného klíče:

V této veřejné soutěži je stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 51,6 mil. Kč. Z této alokace je 25,8 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 25,8 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko). Z této alokace budou podpořeny ty návrhy projektů, ve kterých bude mít hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří výše uvedených krajů a které budou doporučeny k podpoře. V případě, že příslušnou alokaci nevyčerpají projekty z jednoho regionu, budou prostředky využity přednostně v druhém regionu. Pokud ani v obou regionech nebude dostatek kvalitních projektů, budou prostředky využity pro podporu ostatních projektů.

Více informací a odkaz na dokumentaci: Program THÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Théta (TA ČR)
Všechny aktuality

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.