3. veřejná soutěž Ministerstva životního prostředí - programu Prostředí pro život

25. 5. 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 3.VS programu Prostředí pro život - administrováno TAČR

  • V této veřejné soutěži jsou vítány návrhy projektů, které budou přispívat k naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje RE:START v oblasti výzkumu a vývoje (pilíř 4.C).

  • Kolegium odborníků a Rada programu mohou mimo jiné zvýšit bodové hodnocení návrhů projektů, u kterých je předpoklad, že přispějí k naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje RE:START v oblasti výzkumu a vývoje (pilíř 4.C). Hodnocené budou zejména tyto aspekty: zapojení a spolupráce s výzkumnými pracovišti v těchto krajích, spolupráce s orgány veřejné správy v těchto krajích, řešení problematiky životního prostředí v těchto krajích a dopad výsledků projektu v těchto krajích.

Lhůta pro podání návrhů projektů

21. 5. 2020 - 22. 7. 2020

Maximální výše podpory na projekt

12 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt

85 %

Uchazeči

Podnik, Výzkumná organizace, Organizační složka státu

Délka realizace

12 – 36 měsíců

Specifické cíle programu

V rámci podprogramu 1 jsou podporovány návrhy projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. Zaměření podprogramu 1, jak je uvedené ve schváleném programu Prostředí pro život:

• zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního prostředí;  

• omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na změnu klimatu a její důsledky;  

• zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění

Odkaz na zadávací dokumentaci

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/20/1589970671_Zadávací%20dokumentace.pdf

3. veřejná soutěž Ministerstva životního prostředí - programu Prostředí pro život
Všechny aktuality

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.